Arkadaşlar öncelikle söylemek isterimki bu uygulamayı Üniversitedeki arkadaşlara boş zamanlarında uğraşacak bir meşgale olarak yazıyorum.

Öncelikle swing'e örnek vermek istiyorum.Hepimiz mynet veya yahoo'nun oyunlarından birini oynamışızdır.Bunların her biri görüntü sınıfını kullanmaktadır ve swing'i import ederler örneğimizde daha da iyi anlayacağız .

//ilk önce her zamanki gibi sınıflarımızı yazacağız

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;

//Dosyayı SwingApplet.java olarak kaydetmeliyiz!!

//JApplet'e genişletmiş oluyoruz uygulamamızı

//ve mb adında bir Menu barı tanımlıyoruz.

//Ardından örnekde kullanılacak olan RadioButton olarak

//bir değişken yazıyoruz

public class SwingApplet extends JApplet {
    JMenuBar mb;
    JRadioButtonMenuItem rb;

public void init() {
//Container yapısı içerisine bir çok kompanent eklenmesi için kullanılır.       

Container c=getContentPane();

//Applet'imizin arkasını beyaz yaptık

c.setBackground(Color.WHITE);

//Menu bar'ı burada oluşturmuş oluyoruz.
mb=new JMenuBar();

//Menuyü oluşturuyoruz
JMenu dosya=new JMenu("Dosya");

//Ve menuye artık bir item ekleme zamanı geldi:)
dosya.add(new JMenuItem("Ac"));

//Birde ayıraç koyalım araya
dosya.addSeparator();

//menuye save ve close itemlarını da ekleyeceğiz aşağıda
dosya.add(new JMenuItem("Save"));
dosya.add(new JMenuItem("Close"));
//Ve en sonunda bu itemların hepsini (dosyaya iliştirdiklerimizi)  
//menu bar'a yerleştiriyoruz
mb.add(dosya);
//Yardım adında başka bir menu elementi oluşturalım
JMenu help=new JMenu("Yardım");
//Ve işte belkide en önemli yeri;yeni bir menu item yapacağız ve
//Oluşturduğumuz item'a bir olay yaptıracağız

      JMenuItem hakkinda=new JMenuItem("Hakkında");
        help.add(hakkinda);
        hakkinda.addActionListener(
        new java.awt.event.ActionListener(){
        public void actionPerformed(ActionEvent e){
            about_actionPerformed(e);
            }
        });
/Yukarıyı dikkatlice incelediyseniz

//about_actionPerformed  diye bir event olması gerektiğini

//anlamışsınızdır     

 mb.add(help);

//Şimdide gıcıklığına bir de radio button ile ilgili örneğimizi yapalım 
        
        JMenu altMenu=new JMenu("Renkler");
        ButtonGroup group=new ButtonGroup();
        altMenu.add(rb=new JRadioButtonMenuItem("Mavi",true));
        group.add(rb);
        subMenu.add(rb=new JRadioButtonMenuItem("Kırmız"));
        group.add(rb);
        subMenu.add(rb=new JRadioButtonMenuItem("Beyaz"));
        group.add(rb);
        //tekrardan menuBar'a ekliyoruz
        mb.add(subMenu);
        //Ve de en sonunda menu barıda applet'e yerleştiriyoruz .
        setJMenuBar(mb);
        }

//yukarıda da bahsettiğimiz gibi about_actionPerformed

//eventini yazmamız lazım

        public void about_actionPerformed(ActionEvent e){
        JOptionPane.showMessageDialog(this,"Sahin yanlik");
       }}

Sağlıcakla kalın.